חברת מאטסו מתמחה במתן פתרונות בתחום הניפוי לכל סוגי האבן והמחצבים.
נפה מדגם ST2.8  תוצרת מאטסו , הינה נפה  ראשונית המשמשת בעיקר בניפוי ראשוני על ידי הפרדה גסה לחומרים כגון : חרסית דביקה ואדמה חקלאית.

תיאור

נפה מדגם ST 2.8 מיועדת לתחום הניפוי הראשוני והמחזור.
השימוש בנפה הראשונית נעשה לפני הגריסה הראשונה .
נוסף לכך מתאימה לעבודה בתחנות מחזור ואתרי הטמנה .

יחודי לנפה ראשונית מדגם ST 2.8  בעלת סרט מתכת שמושך את כל החומר לניפוי בניגוד לשאר הנפות שיש להם הזנה עם סרט.

מידע נוסף

קילומטר

160,000

שעות עבודה

24,000

מספר שילדה

56 524 72