פרוייקטים

מ. בר ביצעה מספר רב של פרוייקטים ברחבי הארץ בתחומי הבנייה והתשתיות:

פרויקט - כוכב השחר

כוכב השחר - מ.בר

פרויקט - עטרות ירושלים

מטמנות זמורה - מ.בר

פרויקט - צומת צלמון

פרויקט בן עמי - מ.בר

פרויקט מפעל בטון – ירושלים גבעת שאול

פרויקט מפעל בטון – ירושלים אתר מוצא

פרויקט התקנת זרוע חלוקה על מגדל - רמת גן

נגישות
ניווט למ.בר